Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

a. Yukarıda belirtilen kod ve miktarda ürünler alıcıya satılmıstır. Ürünlerin belirlenen tarih ve yerde teslim edilecegi, ödemelerin zamanında yapılacağı taraflarca taahhüt edilmiştir.
b. Stoktan yapılacak tercihlerde alıcı toplam tutarın tamamını pesin ödeyerek ürünleri teslim alır.
c. Siparisle üretilecek karolarda ise toplam tutarın %50’si avans olarak üretime baslarken, kalanı ise en geç belirtilen teslim tarihinde, sevkiyat gerçeklesmeden önce ödenir. Aksi taktirde üretime baslanmaz ve ürün teslimi yapılamaz.
d. Ödeme vadesi geldiginde yapılmaz ise, borcun tamamı muaccel olur. Dövize endeksli satıslarda alıcının borcu döviz veya ödeme günündeki TCMB Döviz satıs kuru ile hesaplanarak TL olarak ödenir.
Zamanında ödenmeyen siparis tutarlarına aylık %5 vade farkı uygulanır.
e. Teslimat üreticinin deposundan yapılır, yükleme üreticinin sorumlulugundadır.
f. Üretim başlayana kadar sipariş içeriği tarafların karşılıklı mutabakatı ile değişebilir. Üretimin başlamasından (periyot kapanış tarihi) sonra yapılan değişiklikler veya iptal taleplerinde ürün bedelinin %25'i müsteriden tahsil edilir. Stoklu alımlarda ürünün siparis iptali ve degisim isteminde ürün bedelinin %15'i müsteriden tahsil edilir. Teslimattan sonra ürün iade talepleri kabul edilmez artan ürün iade talepleri liste fiyatı üzerinden %45 indirim uygulanarak alınır.
g. Nakliye, santiyede indirme, yatay ve düsey tasımalar, ürünün dösenmesi, derz dolgu verilmesi, mermer sistire makinesi ile sistire islemi (Karo siman serilerine uygulanmaz) koruyucu uygulanması, cilalanması, temizliğinin yapılması v.b işlemler alıcıya aittir. Üretici firma, ürünlerin yanlış ve eksik uygulanmasından sorumlu degildir. Ürünler el isçiligi yöntemleri ve dogal malzemeler kullanılarak üretildiginden küçük ton farkları, kenar çapakları olabilir. Alıcı bu özellige rıza göstererek siparisvermis sayılır.
h. Türk Standartları Enstitüsü'nün TS 213-1 EN 13748-1 numaralı belgesinde 4.2.3 maddesinde belirtildigi gibi: "Karoların hazırlandıgı beton harmanları arasında, çimento ve agreganın renk ve özelliklerinin kaçınılmaz değişimleri nedeniyle ortaya çıkabilen hafif renk tonu farklılıkları olabilir.
i. Bu teklif alıcı tarafından onaylandıgında veya avans ödemesi yapıldıgında sözlesme niteligi kazanır.
j. Teklifimizin geçerlilik süresi 15 gündür.
k. KAROİSTANBUL tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak; ürün ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla; kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile
sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.

AD SOYADI
İMZA
TARİH

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap.
San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin sahip olduğu Aydınlatma Metnine https://tr.karoistanbultiles.co.uk/ adresinden
ulaşılabilir.